Sunday, October 22, 2017

Ensilumen aika voi olla harmaatakin - The time of first snow can show as gray.

Kynttiläkuusia Värriötunturin kurun harmaudessa, valmiina tulevaan tykkyyn, kuva 22.10.2004


Candle spruces on the foothill of Varrio fell, ready for the period of heavy snow, tykky-snow. Photo of 22.10.2004.

Labels: ,


Saturday, October 21, 2017

Ikimetsässä hiiltä joskus vähemmän - Carbon sink (stock) in evergreen forest sometimes small


Värriön Kuntasjoen varressa kasvavaa männyn ikimetsää ei ole koskaan hakattu. Uudistamisen on hoitanut metsäpalo, tässä ehkä 1900-luvun alkupuolella. Pohjoisen, männyn ikimetsä jää hiilen nieluvarastoltaan usein aika vaatimattomaksi - tropiikin sademetsään verrattuna. Kuva 21.10.2004.


This evergreen Scots pine forest along the Kuntasjoki river has never been harvested. The reforestation has happened only though natural forest fires. This site had been burning, perhaps, in the early 1900s. The arctic evergreen Scots pine forests are often quite modest carbon sinks (carbon stocks) - at least if you compare them to tropical rainforests. Photo of 21.10.2004.

Labels: , ,


Friday, October 20, 2017

Vastapäivään kiertää Värriön kelo - Counterclockwise is the spiral in Varrio old Scots pine

Kairan kiehtovimpia puita ovat kierteisesti kuivuneet kelot. Ihmetyttää taas tässäkin Värriön Kotovaaran kelossa (20.10.2004), miksi kierteet ovat aina vasemmalta oikealle kiertäviä, ylhäältä katsottuna vastapäivään. Kelopuun kiertymisestä on ajan mittaan käyty kansainvälisestikin keskustelua, mutta aivan todistettua teoriaa ei vieläkään löytyne.

Villein teoria perustuu tähtitieteeseen, jonka mukaan puu kiertyy ympyröille Maan kiertoa noudattaen. Puhutaan Maan pyörimisliikkeen poistovoiman eli coriolisvoiman vaikutuksista. Päiväntasaajan eteläpuolella ei kasva tavallista mäntyä, ei ainakaan kelopuiksi ehtineitä, eikä tätä teoriaa ole sillä tavoin todistettu.

Enemmän on saanut kannatusta teoria siitä, että puun solujen eri osat kasvavat vähän eri tahtiin (Seppo Vuokko: http://vanha.suomenluonto.fi/artikkeli-103.html).

Solut synnyttävät jakaantuessaan sisäpuolelleen puuta ja ulkopuolelleen kuorta. Nuoressa puussa rakenteeltaan tiilimuuria muistuttava jälsisolukko on suoraa tai lievästi ylös vasemmalle kierteistä. Tavallisesti jälsisolut jakaantuvat siten, että tytärsolut ovat vierekkäin. Joskus solut jakautuvat myös poikittain, jolloin tytärsoluista toinen tulee toisen yläpuolelle. Solukolla on kuitenkin tilaa laajeta vain sivullepäin. Poikittaiset solunjakautumiset pakottavat solukon vinoksi, ja puun ikääntyessä sen vinoutuminen yhä vain kasvaa.

Vinot jälsisolut synnyttävät sisäpuolelleen vinoja puusoluja, joten puusta tulee kierteistä. Koska nuoren puun jälsisolut olivat suorassa, on sydänpuu suoraa vaikka pintapuu onkin vahvasti kierteistä.

Keloontuneissä männyissä kierteisyys joko näkyy tai se ei näy. Värriössä ja ylipäänsä itäkairassa, näkyvä kierre tuntuu menevän aina samaan suuntaan.


In old, dead Scots pines ("kelo-pines") you find often a spiralwise phenomenon under the fallen bark. In all stems the spiral seems to go counter clockwise (looking from above; looking parallelly: from left to right), like in this Kotovaara hill dead Scots pine (photo of 20.10.2004). Why the spiral is never clockwise?

There are two main theories, neither of them proved yet, however. The first theory relies on astronomy and rotation of our globe. That is why the spiral goes always to same direction. There are no Scotch pines growing south of the Equator, at least no dead kelo-pines, and we do not have this type of proof for the phenomenon.

The second theory relies on standard irregularities in the division of cells when Scots pines grow. For some reason these irregularities at micro level point always to same direction.

The spiral phenomenon is either visible or not visible. When you see it in Varrio or broader in Finnish Lapland the spiral seems always to be going counter clockwise.

Labels: , ,


Thursday, October 19, 2017

Värriön kaira talveen hiljenee - Varrio wilderness is going to silent winter


Pehmyt ensilumi jo sellaisenaan hiljentää luonnon ääniä. Ensilumen myötä viimeiset muuttolinnutkin ovat menneet. Kuvassa (lokakuun loppupuolelta 2004) hiljaisia kynttiläkuusia Kuntasjoen kurussa.


Soft first snow as such makes the wilderness more silent. By the first snow also the last migrating birds have gone. In the photo (from latter half of October 2004) the silent candle spruces are ready for winter in Kuntasriver canyon of Varrio.

Labels: , , ,


Wednesday, October 18, 2017

Tunturikoivut valmiina talveen - Mountain birches ready for winter


Tunturikoivu (Betula pubescens subsp. czerepanovii), hieskoivun alalaji on metsänrajan puu, joka kestää Pohjoismaiden puista parhaiten kylmää, (maa)lunta ja tykkyä. Tykyn siemen on huurre, jota tässä vuoden 2004 lokakuun puolivälin kuvassa on Värriötunturiin (Värriö ykköseen) jo syntymässä.


Mountain birch (Betula pubescens subsp. czerepanovii) is subspecies of Downy birch. It is the most durable tree species on arctic tree line in Finland and in neighboring countries. It endures best cold, snow on the ground and heavy snow on the branches. The seed for heavy snow is hoarfrost. Some hoarfrost is already seen in the photo from Varrio I fell, from mid October 2004.

Labels: ,


Tuesday, October 17, 2017

Maisema vaaleni / The landscape got white colour

Mittakepissä oli aamulla 19 cm nuoskaa lunta. Lämpötila oli asteen plussalla. Lumisade oli melko lailla tauonnut, mutta päivän mittaan sumu lisääntyi.

Smear-aseman mittakepissä oli vain 11 cm. TH

 

Monday, October 16, 2017

Talven tekoa / Making winter

15.10. oli aamulla mönkijäuralla kolme ukkometsoa aseman ja Nuorttiaavan välillä. Pitkänjängän pohjoispuolella melko lähekkäin oli niistä kaksi. Samalla paikalla oli soidinta ed. aamuna.

16.10. kiersin aseman kanalintulinjan. Puolenpäivän aikaan tuuli voimistui ja alkoi sataa lunta. Se saattoi vähän vaikuttaa, että niin paljon havaintoja ei tullut. Kolmen, melko valkean riekon parven näin Puolivälinjängänmäen kuusikolla ja ukkometson lähellä em. metsopaikkaa. Varmaan jompi kumpi edellispäivän linnuista.

Puolivälinjängän eri puolilla näin ja kuulin kaksi palokärkeä. Toinen oli niistä naaras ja se nokki syötävää koivuista. Taviokuurnia näin muutamia ja lennossa oli 8 yks. pikkukäpylintuparvi ja yksi isokäpylintu.

Kaksi nuorta hirveä näin. Vanhemman hirven sarven löysin. Se oli varmaankin pudonnut viime talvena. Lapiossa oli seittemän piikkiä.

Iltaan mennessä oli satanut jo kymmenkunta senttiä lunta. TH
 

 
 
 
 
 
 
 

Labels: , , , , , ,


Lokakuu on Lapissa lumikuu - Snowy month instead of Muddy month


Perinteisesti Lapissa on satanut ensilumen lokakuussa; näinä ilmastonmuutoksen aikoina emme voi olla enää varma että ensilumi säilyy marraksen puolelle. Kuvassa ensilumeen on peittynyt (lokakuun puolivälissä 2004) horisontissa Värriön luonnonpuiston Nuorttitunturi. Etualan rakka on Kotovaaraa.


Traditionally the first snow in Finnish Lapland comes in October. In these times of climate change we cannot be sure that the first snow stays until November. The Finnish word "Lokakuu" means muddy month. In Lapland the description should mean snowy month. In the picture (from mid October 2004) the first snow has covered Varrio nature reserve Nuorttitunturi fell in the horizon and Kotovaara hill in front.

Labels: , ,


Sunday, October 15, 2017

Kelokuusia ei vain synny - Forest decay fungi kill the Old Norway spruces


Lapin kairassa vaeltaminen ja yöpyminen perustui aikoinaan yli 100 vuoden ikäisiin kelomäntyihin ja niiden kahdesta rungonpätkästä nopeasti viritettyyn rakovalkeaan. Se paloi tuntikausia tasaisesti ja saatoit nukkua sen vieressä, talvellakin. Kuusta ei rakovalkeassa juuri käytetty, ei senkään vuoksi että palava kuusi paukkui pihkaisuutensa vuoksi kiusallisesti kun yritit nukkua. Mutta eipä yli satavuotisia kuusikeloja olisi ollut rakovalkeoihin riittävästi. Siitä pitää tyvilaho huolen, kuten tässä Värriö ykkösen länsipuolen kuusikossa (kuva lokakuun puolivälistä 2005). Pystyyn keloutuneet ikikuusikot, niin sanotut itsemurhakuusikot, jäivät valokuvaamattomaksi legendaksi Lapin kairoissa.


Old, dead, over 100 year old Scots pines used to be the basic firewood for old times overnight campers in Lapland. Norway spruce was less favored in camping fires, also because its resin content miniexplodes the fire. How to sleep next to it! Over 100 years old Norway spruces are actually quite rare because of the forest decay fungi (like Heterobasidion). It weakens the stems and they fall down much earlier than is the case with Scots pine. This fallen Norway spruce was photographed west of Varrio fell in mid October 2005.

Labels:


Saturday, October 14, 2017

Syyssoidinta / Mating in autumn

Aamulla klo 8.30 aikaan oli mönkijäuran varrella metsokukko pitämässä soidinta neljälle koppelolle. Paikka oli Pitkänjängän pohjoispuolella. Yksinäiset koppelot olivat myös reitin varrella poroaidan jälkeen ja Ainikuusikon länsipäässä.


A-linjalla olikin lintuja. Missä pöpelikössä ne olivat edelliskerralla, kun ei yhtään löytynyt silloin kummaltakaan linjalta. Teeriä näin 8 + 2, riekkoja 2 ja 2 erillistä ukkometsoa ja yhden koppelon. Näin vielä yhden akkateeren linjan jälkeen Kotovaarassa, joten päivän saldo on 23 lintua.

Maskaselässä näin yksinäisen tervapääskyn lentävän itään päin +2 asteen lämpötilassa. Kuvaa en saanut. Edellinen tervapääskyhavainto oli kuukausi sitten muutaman sata metriä tästä paikasta. Lienee niin, että myöhäisen kesän johdosta tervapääskyjen pesintä on myöhässä. Voi olla, että vielä on poikasia pesässä. Kohta alkaa olla liian myöhäistä lähteä muutolle.

Havainto on LLY:n myöhäisin, mitä katselin havaintotilastoja. V. 1982, kun oli myös myöhäinen kesä, tavattiin tervapääsky Inarissa 7-8.10. (Jouni Aikio). Myös tämän vuoden koko maan tilastossa havainto on ainakin toistaiseksi myöhäisin. Tähän asti myöhäisin tervapääsky on 6.10.2017 Helsingissä.

Päivä oli aika pilvinen, väliin oli vähän kirkkaampaa. Tuulta ei juuri ollut. TH
 

 

Labels: , , , ,


Friday, October 13, 2017

Kanalintuja kankailla / Grouses on moors

Matkalla kanalintulinjalle näin neljä erillistä ukkometsoa mönkijäreitin varrella. Maantien varrella oli koppelo ja ukkometso.

Kävin talousmetsien B-linjan. Linjallahan oli lintuja. Teeriä oli 2 + 1 + 1 + 2, etupäässä naaraita. Riekkoja 1 + 2.

Metsämiehellä oli samoilla seuduin haukussa ukkometso ja koppelo lähekkäin. Ampui ohi oksistoon ja linnut pelastui. Mies kertoi nähneensä ainakin kaksi isohkoa metsopoikuetta ym. viime päivinä. Linnut ovat ilmaantuneet kankaille. On niitä tosin ollut siellä tähän aikaan yleensä enemmän.

Aamulla peippo yritti laulaa asemalla.

Poroja oli tokissa Soklomien alueella, muuallakin.

Tänään oli kuivempaa, aamusumuja, jopa aurinko paisteli. aivan tyyntä oli. Lämmintä oli enimmillään 3
 
 
 
 astetta, mutta aamulla ja illalla oltiin lähellä nollaa. THLabels: , , , , ,


Thursday, October 12, 2017

Ensilumen jälkeen / After the first snow
Lomalta palatessani matkalla asemalle näin koppelon alkumatkasta (Leväranta) tien laidalla ja vanhan merikotkan istuvan koivussa Kemijokivarressa Kiemunkivaaran kohdalla. Rastaita oli monin paikoin, räkättejä vielä parvina lentämässä luoteeseen.

Aseman pihassa oli vielä järripeippopari ja naaraspeippo. Kolmen närhen parvi meni aseman kautta itään iltapäivän puolella. Porukkaan kuului liittyvän neljäskin ja yksinäinen närhi kävi vähän myöhemmin etsimässä syötävää pihamaalta.
Seuraillessani ja tutkiessani närhiä lähti koppelopari maasta jääden puihin. Tarmo näki samat linnut aamulla lähes samalla paikalla. Matkalla Ainijärvelle aamulla näkivät Tarmo ja Oili neljä yksinäistä, ilm. ukkometsoa alkumatkasta.

Yksi lähioravista oli vaihtanut jo talviturkin, toisella oli vaihto kesken ja kolmas tarkeni vielä kesäkamppeilla. Myös kärppä oli vaihtanut valkean puvun. Se vain ei oikein sopinut yhteen tumman maan kanssa ja kärppä vähän aikaa ujosteltuaan menikin piiloon varaston alle.


Lehdet on jo tippuneet puista. Eilen varhaisaamulla oli ollut kolme senttiä lunta maassa, mutta se oli sulanut aika nopeasti pois. Tänään sateli vettä aamupäivällä ja iltapäivällä oli poutaa. Ei kuitenkaan aurinkoista, lämmintä vajaa neljä astetta. TH

Labels: , , , , , , , ,


Wednesday, October 11, 2017

Ensi lumen aikaa Värriössä - Period of first snow in Varrio wildernesss


10.-11.10.2017 välisenä yönä Pohjois-Lapissa satoi ensi lumen, niin Värriön tutkimusasemallakin. Ensi lumen aika on kohdallaan, vaikka yleensähän ensi lumi ei jää pysyväksi. Vuonna 2007 ensi lunta alkoi sataa 9. lokakuuta, kuvassa tutkimusaseman saunajärvelle, Kuutsjärvelle.


The first snow in 2017 came to northern Lapland in the night between 10.-11.10, so it was snowing in Varrio nature reserve as well. The period of first snow is just now, even if the first snow usually melts away. In 2007 the first snow started to come down on 9 October; photo from the sauna lake, Kuutsjarvi lake of the research station.

Labels: , ,


Tuesday, October 10, 2017

Kunttaa ruskan jälkeen - Soil surface after ruskacolors


Tummaksi on vetänyt tunturin maan (kuva Varriötunturista 10.10.2005). Riekonmarjan hohtava punaoranssi on tyystin hävinnyt, pari mustaa marjaa on siellä täällä. Tunturikoivun lehdet lekottavat maassa kellanruskeina. Vihreänä näkyvät enää puolukka ja karhunsammal.


The soil surface in Varrio fell (photo of 10.10.2005) is quite dark now as compared to situation two weeks ago. Alpine bearberry (Arctostapylos alpina) leaves have lost all the read; her berries show as black. The leaves of Mountain birch (Betula pubescens ssp. czerepanovii) look in the soil as brownish-yellow. As green only Lingonberry (Vaccinium vitis-idaea) and Haircap moss (Polytrichum sp.) show up.

Labels: , , , , , , ,


Monday, October 09, 2017

Poroaidan molemmin puolin - Both sides of the reindeer fence


Pulkkatunturin muristassa, rajavyöhykkeellä muutamien kymmenien metrien kaista poroaidan ja rajalinjan välissä hohtaa. Poronjäkälä peittää harvapuustoisen muristan maan. Poroaita on pitänyt. Talvilaidunten riittävyys on muuten voimallisen porotalouden varsinainen pullonkaula. - Kuva 9.10.2005.


The reindeer fence in Pulkkatunturi fell, between the Finnish reindeer husbandry pasture and the country border between Finland and Russia, has been effective. Behind the fence (where reindeers can not go) the lichen dominated ground shines as white. The ground in front of the fence is totally different; the reindeers have eaten almost every lichen. The sustainability of winter pastures is a real bottleneck for otherwise vivid reindeer husbandry. - Photo of 9.10.2005.

Labels: ,


Sunday, October 08, 2017

Nuorttitunturi ruskan jälkeen - Nuortti fell after ruskacolors


Suomen puolen riekonmarja on Nuorttitunturissa väreiltään vaiennut, Venäjän puolen poronjäkälä taas jatkaa lokakuun alkupuolella (vuodelta 2005) edelleen valkoisen hohtavana. Tai valkoinen alkaa jo Suomen puolen poroaidasta, mikä menee viistosti huipun vasemmalta puolelta. Horisontin silhuetissa siintää myös Suomen puolen rajavartiotorni.


On the top and on the slope of Nuorttitunturi fell the red ruskacolor of Alpine bearberry has vanished on Finnish side (left). Reindeer lichen shines continuously as white on Russian side. Actually, the white color starts already from Finnish reindeer fence that goes over the mountain left over the top. In the horizon there is also the Finnish border tower.

Labels: ,


Saturday, October 07, 2017

Kuntasjoki kuohuu kaamoksen alla - Kuntasjoki river small rapids


Lokakuun (kuva 7.10.2005) jo vähentyneessä valossa Värriöstä itään virtaavan Kuntasjoen kanjonissa on paras käyttää kuvatessa jalustaa. Ruskan jälkeinen kasvillisuus pysyy kirkkaana, mutta joen vesi alkaa kuohua.


In October (here 7.10.2005) photos, when the light in deep forest covered rivers is already dim, it is best to use stand for the photographing camera. Thus the soil and the plant coverage after ruska colors shows as clear. But the flowing water shows as flowing, as rapid as in rapids. Kuntasjoki river flows here to east, towards Russian border, in Varrio Nature Reserve.

Labels: ,


Friday, October 06, 2017

Korvatunturi odottaa poroilleen lunta - Korvatunturi fell waiting for snow


Ruskan jälkeen voi sattua kirkkaita päiviä (tässä 6.10.2005) jolloin Värriön pohjoispuolinen Korvatunturi näkyy selvästi. Matkaa tutkimusasemalta kolmihuippuiselle tunturille on 38 kilometriä. Korvatunturin oikeanpuolimmaisen huipun takaa siintävä Venäjän puolen Joutsenpää näkyy yleensä hivenen himmeämpänä. Ruskan jälkeen joulupukin paja poroineen odottanee jo lunta.


Korvatunturi is the legendary fell where Santa Claus, with his assistants and reindeers is preparing for the Christmas. Korvatunturi is 38 km north of Varrio reserve; it can be seen only in clear weather (like here 6.10.2005). Korvatunturi is three peaked-fell. To the right you can see like 4th peak, but its is Joutsenpaa fell in the Russian side.

Labels: , ,


Thursday, October 05, 2017

Ylinuortti ruskan jälkeen - Ylinuortti river after the ruskacolors


Värriön luonnonpuiston pohjoisrajana virtaava Ylinuortti pursuaa ruskan jälkeen puhdasta vettä. Nuorttitunturin juurelta lähtevä puro paisuu nopeasti niin leveäksi ja runsasvetiseksi pikku joeksi, että sen ylittämiseen tatrvitsee sillan niin sulan maan kuin lumen aikaan. Kuvassa (5.10.2005) joki virtaa vielä länteen, mutta vedet kyllä kääntyvät myöhemmin itään ja ylittävät rajan pohjoisempana.


Ylinuortti river flows as northern border of the Varrio nature reserve. The river has its abundant fountains on the foothill of the Nuortti fell. Ylinuortti gets from the wilderness immediately so much water that we need bridges to cross the river both in non-snow and snow time. In the photo (of 5.10.2005) the water flows still to west, but the waters turn later to east and cross the Russian border north of Varrio reserve.

Labels:


Wednesday, October 04, 2017

Riekonmarjan ruska mustiksi marjoiksi - Alpine bearberry turns her ruscacolor into black


Riekonmarjan lehdet levittäytyvät syksyllä hohtavan punaisina mattoina tuntureiden rinteille ja Lapin kangasmetsien pohjille. Punavärin hiipuessa riekonmarjan lehdistä sen marjat muuttuvat viininpunaisista mustiksi. Ne ovat ruskan jälkeen kypsiä kerättäviksi, kuten tässä Värriötunturin kuvassa lokakuun alulta 2005.

Riekonmarjan satoa ei juuri hyödynnetä. Riekonmarjaa käytetään kuitenkin jonkin verran mehu- ja sosemarjana. Marjoja voi poimia ja syödä myös ylitalvisina. ­Maku on silloin hivenen happamampi kuin syksyllä.


Alpine bearberry (Arctosphylos alpina) leaves make the red bottom color for ruska in Lapland fells and smaller hills. When the red color vanishes from the leaves the berry color changes from red to clear black, like here in Varriotunturi fell in the beginning of October 2005.

The yield of Alpine bearberry is very little utilized. Bearberry can however be used in fruits and in sweet mashes. You can pick the berries also in spring, just after the snow. Then the taste is somewhat more acid than the taste just after ruska colors.

Labels: ,


Tuesday, October 03, 2017

Värriö ykköseltä pohjoiseen lokakuun alussa - North of Varrio one fell in the beginning of October


Äärimmäisenä oikealla Nuorttitunturin huippu. Siitä etuvasemmalla, Kotovaaran männikössä näkyy Värriön tutkimuksen, ilmakehän hyviä ja pahoja hiukkasia mittaavan SMEAR-aseman havaintotorni. Kuva lokakuun alusta 2004, ruskan jälkeen.


Far to the right in the horizon the top of Nuorttitunturi fell. In front to the left there is the Scots pine dominated Kotovaara hill. On top of the hill there is the observation tower of SMEAR - research. It measures the good and bad (nano)particles in the air. Photo from the beginning of October 2004, when the ruskacolors are vanishing.

Labels: , , ,


Monday, October 02, 2017

Lokakuussa tunturin maaruska alkaa hiipua - In October the soil / ground ruskacolors start to vanish


Iso Riipijä on lehtipuissa käynyt, varpukerroksessa mustikka ja riekonmarja antavat vielä väriä. Kuva Värriötunturista 2.10.2004.


Autumn winds have dropped the leaves from broadleaved trees. In the shrub level Bilberry (Vaccinium myrtillus) and Alpine bearberry (Arctostapyhylos alpina) give still some color. Photo from Varriotunturi fell 2.10.2004.

Labels: , , ,


Sunday, October 01, 2017

Värriön kairan pikkujokea ruskan jälkeen - Varrio wilderness small river after ruskacolors


Värriön saunalammelta, Kuutsjärveltä itään laskee pieni (pienehkö) Kuntasjoki kuusikkoisen, paikoin jyrkän kanjonin läpi. Juuri ennen Venäjän rajaa Kuntasjoki yhtyy Hirvasjokeen. Molemmat jokilaaksot rikastuttavat Värriön luonnonpuistoa, sen muuten tunturien ja ja ikimänniköiden ekosysteemeihin syntynyttä kasvistoa ja linnustoa. Kuva syys-lokakuun vaihteesta 2004.


From Varrio saunalake, Kuutsjärvi lake, there is an east flowing small river called Kuntasjoki. It flows through relatively fertile soils, partly through quite deep canyon. Just before the Russian border Kuntasjoki joins to Hirvasjoki rivers, and they continue to the eastern neighbour's wilderness. Both of these Norway spruce dominated river valleys enrich the biodiversity of the Varrio nature reserve. Elsewhere Scots pine and Mountain birch forests dominate. Photo after ruskacolors, from September to October change in 2004.

Labels: , ,


Saturday, September 30, 2017

Maaruska näyttävimmillään - Soil ruskacolors most visible


Maaruska hohtaa parhaiten juuri koivun lehtien lähdettyä, kuten tässä Värriötunturin kuvassa syyskuun lopussa (2005).


The soil ruskacolors are clearest and they shine best just when the leaves from birches dropped down, like here in the photo from end of September (2005) in Varriotunturi fells.


Labels: ,


Friday, September 29, 2017

Tunturikoivun oksaan matalalle teki järripeippo pesän - Brambling made a nest in Mountain birch


Tiri tiri teijaa, tiri tiri teijaa, lauloi kaiken kesän. Pesä löytyi (29.9.2005) Värriö ykköseltä vasta kun koivusta olivat lehdet lähteneet.


Brambling (Fringilla montifringilla) made a well-masked nest in Mountain birch. It was so well-masked that we needed no leaves and ruskacolors behind, to note it. It was found on 29.9.2005 in Varrio I fell.

Labels: , , ,


Thursday, September 28, 2017

Soklin koivikkoa ruskan jälkeen - Sokli birch forest after ruskacolors


Soklin kaivosalue sijaitsee Ylinuortin varressa, 9 kilometriä Värriön luonnonpuistosta luoteeseen. Kairan ilme yhtäkkiä muuttuu: tasainen männikkö muuttuu merkilliseksi kaksijaksoiseksi metsäksi. Alempi kerros on katajaa ja ylempi kerros koivua, ks. kuvaa 28.9.2005. Näkymä kuulunee Lapina sanastoon "kuolpuna".  Kaksijakoisuuden selityksenä pidetään fosforipitoista maaperää. Vai johtuuko se maaperän fosforin kumppaneista, radioaktiivisina säteilevistä sivumalmeista? Soklin malmio löytyi 1966. Sokliin suunniteltiin fosforikaivosta heti 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa, aikana jolloin etenkin fosforipitoisten metsälannoitteiden tuleva menekki näytti aina vain kasvavalta. Metsälannoitus kuitenkin uupui 1970-luvun energiakriiseihin, eikä Soklin fosforikaivosta siksi avattu. 2000-luvulla Soklin kaivoshanke virisi uudelleen, mutta 2010-luvulla se lämpeni radioaktiivisen kuumaksi, seuraa lisää https://www.facebook.com/soklieramaana/?fref=ts


Sokli phosphorite area is situated 9 km north-west of Varrio nature reserve. In Sokli the Scots pine forest suddenly changes into strange two-layer forest: the upper layer is pure birch (Betula pubescens) and the lower layer is growing dense juniper (Juniper communis), see the photo from 28.9.2005. The explanation for this is thought to be the phosprorus-rich soil of Sokli. Or is it result from radioactive partner metals for phosprorus in the soil? Sokli phosprorite was found in 1966. The phosphorite mine was planned to be opened in Sokli already at the turn of 1960s to 1970s. This was the time when forest fertilization (which needed a lot of phosphorus) was in a steady rise in Finland. The forest fertilization, however, went drastically down after the 1970s energy crises. As a result, Sokli mine was not opened. In 2000s the Sokli mining plan was reopened but in 2010s the debate heatened as radioactive hot, follow more in https://www.facebook.com/soklieramaana/?fref=ts

Labels: , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?